ဗွီဒီယို

အလိုအလျောက်မြန်နှုန်းမြင့်ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း

Coating လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း

Welding Electrode ၏ပုံစံပုံနှိပ်ခြင်း

E6013